Projekt Impact Farm

Siden juni 2018 har uddannelserne i Ernæring og Sundhed været vært for den bæredygtige byhave, Impact Farm. Her dyrker vi krydderurter og grønt efter økologiske principper i et hydroponisk system – uden jord og med optimal udnyttelse af få m².

Konstruktion

Impact Farm er en pop-up konstruktion, der består af et to-etages trædrivhus bygget op omkring en 20-fods skibscontainer. Alle byggekomponenter er præfabrikerede. De er designet med henblik på demontering og kan pakkes i skibscontaineren igen.

Impact Farm popup trædrivhus står færdigt

Konstruktionens øverste etage huser den intensive planteproduktion. Her dyrker vi planterne lodret i væksttårne uden brug af jord. 

Stueetagen indeholder et fleksibelt arbejdsrum. Det fungerer også som et socialt rum vi kan bruge til både workshops, fællesspisning og undervisning. 

Hydroponi som dyrkningsmetode

Hydroponi er en dyrkningsmetode, hvor planterne gror uden jord, men ved hjælp af lys, vand og tilført næring. Metoden er meget ressource-effektiv fordi vi kan tilpasse miljøet i væksthuset, så planterne får optimale vækstforhold. Når planterne får næringen “foræret”, breder rødderne sig ikke, og der kan plantes tæt: Vi har 1600 planter på 20 m²!

Hydroponi som dyrkningsmetode vand- og næringstanke
Farmens mavesæk 

Farmens omdrejningspunkt er de to store tanke i underetagen, den ene med vand, den anden med vand tilsat næring. Vi bruger som udgangspunkt regnvand, som vi opsamler fra farmens tag. Hvis det ikke er nok, supplerer vi med vand fra hanen.
I tanken er desuden en pumpe som sørger for ilt til vandet.

Næring

Næringen består af 16 forskellige næringsstoffer, som tilføres i et flydende økologisk mix en gang om ugen.

Vand og næring pumpes op til væksttårnene i overetagen og fordeles til de enkelte væksttårne. 

Hydroponi som dyrkningsmetode væksttårn med vækstmateriale
Væksttårnet

Væksttårnet er et firkantet rør, der kan rumme vækstmediet. Selve tårnet er lavet af plastik med en levetid op mod 20 år.

Vækstmediet

Vækstmediet er udformet som en sandwich, der lægges sammen om de nye planters rødder, inden de sættes på plads i tårnet. Det er lavet af genbrugsplast, og skal udskiftes hvert 2. – 3. år.

Spildevand…?

Det overskydende vand drypper ned i en opsamlingsrende under tårnet, og bliver i kredsløbet. På den måde reduceres vandforbruget med 70-90%.
Undervejs renses vandet i et rensningssystem på hovedtanken, og kvaliteten kontrolleres dagligt.

Væksttårne med små planter
Hydroponi som dyrkningsmetode - tanke til vand og næring

De lodrette væksttårne vi bruger hedder ZipGrow towers og er udviklet af Bright Agrotech. Hvis du vil vide mere om alternative dyrkningsmetoder, kan du følge Bright Agrotech på Youtube.

Afgrøder

For at få en god høst er det vigtigt at udvælge afgrøder, der kan gro under de samme betingelser.

Man skal være opmærksom på forskellige planters livscyklus: For bladgrønt og urter er blomstring ikke en god ting, fordi blomstringen hæmmer væksten og kan gøre plantens blade bitre og hårde. For andre slags planter, fx jordbær og meloner er blomstring en god ting, fordi blomstringen er nødvendig for at planten kan bære frugt.

forskellige spirer i en plantebakke
mand høster grønt fra væksttårne i Impact Farm

Der er forskellige metoder til høst: Nogle afgrøder som fx grøn salat høstes kun en enkelt gang, før de erstattes af en ny plante i tårnet. Andre planter som grønkål, bladbeder og basilikum kan høstes over flere omgange.

Mere om de planter vi har udvalgt, og om hvordan de kan bruges.

Drift af Impact Farm

Driften af Impact Farm varetages af studerende under projektledelse af underviser Christian Yde Præstholm. (Kontaktoplysninger i bunden af siden).

Vi lægger præcise planer for hvilke afgrøder, der høstes hvornår, hvornår nye frø sættes over, og hvilke stiklinger der er klar til at udfylde kapaciteten i tårnene. Det er nødvendigt for et optimalt flow i systemet.

Benjamin Gilbert-Jespersen underviser studerende på ESU
Benjamin Gilbert-Jespersen forklarer om hydroponisk dyrkning ved tankene

Lysforhold, temperaturer, næring og luftfugtighed er faktorer som påvirker væksten, og det er derfor vigtigt at dokumentere trivsel og vækst sammenholdt med forholdene i systemet.

Skadedyr som bladlus og meldug kan udgøre en trussel mod planternes trivsel. De er nemmere at undgå end at bekæmpe, og derfor er regelmæssig og grundig rengøring i væksthuset vigtigt. Skulle skadedyrene alligevel have fundet vej, bekæmpes de med nyttedyr, fx rovmider.

Har du lyst til at medvirke til farmens drift, kan du læse mere her.